Podręcznik instalacji oprogramowania frigidaire glfu2067fw5

Książka z instrukcją montażu i obsługi Dewalt Dc010 to profesjonalny podręcznik, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, obsługi i naprawy maszyny Dewalt Dc010. Zawiera on wszystkie informacje potrzebne do zapoznania się z bezpieczeństwem, instalacją, użytkowaniem i naprawą tego urządzenia. Książka zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia, konserwacji i przechowywania urządzenia. Jest to niezbędne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą zbudować, zainstalować, korzystać z i konserwować maszynę Dewalt Dc010.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji oprogramowania frigidaire glfu2067fw5

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 5756458075994447098

[Go Back]

Każdy wykonawca budowlany wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie gwarancji i rękojmi. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym. Wyjaśniamy, jak w prosty sposób wykonawca może się zabezpieczyć przed roszczeniami inwestora.

Mimo że gwarancja zazwyczaj nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji przedmiotu umowy, należy pamiętać, że inwestor nie musi mieć wiedzy i świadomości, czy i jakie zabiegi konserwacyjne są niezbędne. Dlatego powołanie się na brak należytej konserwacji przedmiotu umowy wymaga od wykonawcy uprzedniego przekazania inwestorowi, i to w sposób jednoznaczny i zrozumiały, informacji o wymaganym sposobie dbania o przedmiot umowy.

Taką funkcję najlepiej spełnia instrukcja użytkowania obiektu, która powinna być przekazana inwestorowi w formie dokumentu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Co powinna zawierać instrukcja użytkowania i konserwacji budynku?

1. Dane i opis przedmiotu robót

Instrukcja powinna zawierać na pierwszej stronie dane zamawiającego i wykonawcy oraz opis przedmiotu robót, tak aby z treści wynikało, czego instrukcja dotyczy oraz kto ją przygotował i kogo obowiązuje.

2. Opis budynku

Następnie należy ogólnie opisać obiekt, wykonane prace, cel instrukcji, konserwacji i przeglądów.

Przykład

Celem instrukcji jest przybliżenie zamawiającemu zasad prawidłowego użytkowania, serwisowania, konserwacji oraz obsługi obiektu. Wszystkie osoby zarządzające lub korzystające z obiektu muszą zostać zapoznane z niniejszą instrukcją, a jeśli użytkowanie określonego elementu obiektu tego wymaga, również przeszkolone w zakresie jego użytkowania.

Obiekt (tutaj opis budynku) powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności z:

a) Prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zasadami sztuki budowlanej, ochrony środowiska

– jak również zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, w tym opisanych w niej zasad w zakresie przeglądów oraz konserwacji elementów obiektu.

>>> Wzrost cen materiałów budowlanych a sądowa modyfikacja umowy

>>> Odbiory domów i mieszkań – wymagane dokumenty

>>> Uchylanie się inwestora od odbioru robót

3. Odniesienie instrukcji do karty gwarancyjnej, instrukcji producentów lub zapisów umowy dotyczących gwarancji

Instrukcja użytkowania budynku powinna być zbieżna z zapisami gwarancji oraz instrukcji producentów, np. użytych materiałów czy urządzeń, tak by zapisy poszczególnych dokumentów nie okazały się sprzeczne.

Jeśli wykonawca przekazuje zamawiającemu instrukcje producentów w zakresie użytych materiałów czy urządzeń, we własnej instrukcji powinien wskazać, że zamawiającego obowiązują przekazane instrukcje producentów.

Fot. stock. adobe. com/Rawpixel. com

Niniejsza instrukcja nie zwalnia zamawiającego, a także innych osób korzystających z obiektu z przestrzegania przepisów prawa, zapisów karty gwarancyjnej/umowy o roboty budowlane z dnia …………. (w zakresie gwarancji), instrukcji producentów (stanowiących załącznik nr…………………), jak również z dochowania staranności celem utrzymania obiektu w stanie należytym.

4. Obowiązkowe kontrole i przeglądy

Należy wskazać częstotliwość, sposób przeprowadzania oraz podmiot, który powinien przeprowadzać kontrole i przeglądy, zalecane przez wykonawcę, a także te wskazane w przepisach prawa.

W tej części należy opisać:

 • warunki wykonywania przeglądów zgodnie z Prawem budowlanym,
 • obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów prawa,
 • warunki wykonywania przeglądów zalecanych przez wykonawcę, a nieopisanych w punktach wyżej.

5. Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów obiektu budowlanego

Dla porządku i przejrzystości instrukcji należy opisać każdy z poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Oto przykładowy

podział:

 • konstrukcja obiektu,
 • ściany,
 • elewacje,
 • fasady,
 • dach,
 • obróbki,
 • posadzki,
 • stolarka,
 • bramy,
 • wykończenia,
 • wyposażenie,
 • instalacje,
 • systemy,
 • urządzenia.
 • W każdym z punktów powinien znaleźć się opis prawidłowego użytkowania i konserwacji oraz opis działań zakazanych i ich skutków.

  Obróbki blacharskie wymagają prac konserwacyjnych polegających na ………

  Prace konserwacyjne powinny być wykonywane za pomocą ………….., przy użyciu …….

  W ramach okresowych przeglądów budynku należy poddawać kontroli miejsca ………..

  Zabrania się……….., co może skutkować …………

  6. Elementy dodatkowe

  Instrukcja może również zawierać formularz zgłaszania usterek, wzory protokołów kontroli i przeglądów, listę zalecanych środków konserwacyjnych.

  Dlaczego instrukcja użytkowania i konserwacji budynku jest korzystna dla wykonawcy?

  Przygotowując instrukcję, należy się oprzeć na instrukcjach użytkowania i konserwacji dostępnych u producentów materiałów lub urządzeń. Dokumenty te mogą stanowić podstawę instrukcji wykonawcy uzupełnioną o własną wiedzę i doświadczenie. Producenci zazwyczaj szczegółowo opisują prawidłowy sposób konserwacji, niejednokrotnie wskazują też środki, jakich powinno się używać.

  Opracowanie i przekazanie inwestorowi instrukcji użytkowania obiektu nie daje oczywiście pewności, że inwestor nie zgłosi wady wynikającej z niewłaściwej konserwacji, ale daje wykonawcy silny argument pozwalający odmówić uznania niezasadnej reklamacji. Praktyka pokazuje, że w przypadku braku instrukcji sądy stają po stronie inwestorów. Uznają bowiem, że inwestorzy nie muszą się znać na konserwacji obiektu, a nieprzekazanie takich szczegółowych informacji przez wykonawcę uzasadnia jego odpowiedzialność za powstałą wadę.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. ).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jedn. : Dz. 1333 ze zm.

  Zobacz też: Usterki w budownictwie – najczęstsze przyczyny

  Sprawdź: Produkty budowlane

  Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
  Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

  Podręcznik instalacji oprogramowania frigidaire glfu2067fw5

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji oprogramowania frigidaire glfu2067fw5

  1. Instrukcja montażu i naprawy części Dell Inspiron 7791 2n1

  2. Regulacja ręczna Cab 5316 L 3

  3. Podręcznik dezynfekcji Frigidaire Ffef3013l M

  4. Instrukcja obsługi faksu sieciowego Cadence Fxa 1500 1

  5. Instrukcja Instrukcja obsługi Ge Dvlr223eg0ww

  6. Podręcznik instruktażowy Hitachi Dv 18dsfl

  7. Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Electrolux Ewt 1058

  8. Podręcznik konfiguracji Brother Pacesetter Bes Monogramming Suite

  9. Produkty interfejsu operatora Beko Wtg941b4w

  10. Podręcznik wsparcia serwisowego Emerson Daniel Pt Series

  11. Przeczytaj mnie Ge Cg735

  12. Podręcznik programowania i instalacji Aeg Santo K 9 12 45 6i

  13. Podręcznik informacyjny właściciela Asus 1008ha Pu1x Wt

  14. Instalacja sterownika Aeg Prism 15

  15. Instrukcja szybkiego podłączenia Ge Jvm3160rf1ss

  16. Podręcznik ogólny Haier Hwf95anb1

  17. Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Cal Flame Prodigy P 101

  18. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Frigidaire Fasg7073nw0

  19. Instrukcja obsługi i podręcznik instalatora Calcana Sr 40hl

  20. Opisy cykli Caimore Cm520 86s

  21. Podręcznik szybkiego startu i instalacji 3m Multimedia Projector Mp7630

  22. Podręcznik opisu ogólnego Frigidaire Cfgf366dsf

  23. Obsługa skanera sieciowego Black And Decker 1738

  24. Instrukcja obsługi, części i instalacji Dewalt Dwe4120 Br

  25. Konfiguracja systemu Emerson Ridgid Seesnake Max Rm200a

  26. Deklaracja zgodności Bosch Hdh181

  27. Instrukcja montażu i obsługi Emerson Fisher 67cr

  28. Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Klauke Ek 120idcfm

  29. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Ge Gld5600vbb

  30. Wymiary produktu Aeg Powertools Ws 21 230 Gvx

  31. Zarys techniczny Hitachi Aw 100

  32. Podręcznik planowania Ge Gdt650smj2es

  33. Instalacja Funkcja i konfiguracja Uruchomienie Przepisy bezpieczeństwa Hitachi M1 20

  34. Informacje ważne Canon Eos Eos 1d Mark Ii

  35. Podręcznik Cli Canon Clc 1130

  36. Instrukcja obsługi i części Haier Ab212xcbaa

  37. Instrukcja instalacji w terenie Hitachi Rac D14ex5

  38. Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Black And Decker Bes710

  39. Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control

  40. Podręcznik użytkownika i opis techniczny Brother Fs40s

  41. Odnośnik Bosch Bgl 8 Series

  42. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Emerson Bradshaw Cf890sw00

  43. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Frigidaire 970d1532

  44. Dokumentacja techniczna Podręcznik Ge Appliances Rgb530

  45. Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Epson Emp 5300

  46. Montaż i demontaż Black And Decker Ka191ek Qs

  47. Podręcznik protokołu komunikacyjnego Brother Ql 1050 P Touch B W Direct Thermal Printer

  48. Karta instalacyjna i informacyjna Ge Profile Wjre5500g0ww

  49. Podręcznik opisu ogólnego Abb Irb 4600

  50. Procedura dołączania Cisco 2691 Vpn Bundle Router

  51. Instrukcja montażu i ustawienia Asus A31bf

  52. Podręcznik techniczny 1And1 Avm Fritz Box 7590

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji oprogramowania frigidaire glfu2067fw5