Faq i rozwiązywanie problemów Electrolux Hoi630mx

Problem z Electrolux Hoi630mx może być trudny do rozwiązania. Na szczęście Electrolux ma stronę FAQ (Frequently Asked Questions), która zawiera odpowiedzi na wiele często pojawiających się pytań. Strona FAQ zawiera informacje na temat poprawiania błędów, aktualizacji i konserwacji, a nawet jak skontaktować się z wsparciem technicznym. Elektrownia Hoi630mx jest wyposażona w szereg funkcji i narzędzi, które pozwalają użytkownikom korzystać z urządzenia w sposób jak najbardziej wydajny i bezpieczny. W celu uzyskania większej wiedzy na temat urządzenia, zalecamy zapoznanie się z dokumentacją i informacjami zawartymi na stronie FAQ Electrolux Hoi630mx.

Ostatnia aktualizacja: Faq i rozwiązywanie problemów Electrolux Hoi630mx

ROzWIązYWANIE PROBLEMóW

Problem

Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko

jest włączone.

PL

Żelazko nie wytwarza pary.

Funkcje uderzenia pary i pionowego

wyrzutu pary nie działają.

Podczas prasowania ze stopy żelazka

cieknie woda.

wydobywają się zanieczyszczenia.

Podczas stygnięcia lub

przechowywania żelazka z jego stopy

Podczas prasowania ze stopy

żelazka wydobywają się brązowe

zanieczyszczenia, które pozostawiają

plamy na tkaninie.

WYRzUCANIE

Materiały oznaczone symbolem

Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika

w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o

ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych

i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie.

74

www. electrolux. com

Możliwa przyczyna

Problem z połączeniem

Pokrętło regulacji temperatury jest w

położeniu MiN.

W zbiorniku jest za mało wody.

Przełącznik pary jest w położeniu „ bez

pary".

Wybrana temperatura jest niższa niż

określona dla stosowania pary.

Uderzenie pary zostało użyte

wielokrotnie w krótkim okresie czasu.

Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane. Ustaw odpowiednią temperaturę dla

Żelazko nie jest rozgrzane do

odpowiedniej temperatury.

Używano twardej wody, która

spowodowała osadzenie się kamienia w

zbiorniku na wodę.

Żelazko zostało ustawione poziomo, gdy

w zbiorniku wciąż pozostaje woda.

Użyto chemicznych środków do

usuwania kamienia.

Włókna tkanin nagromadziły się w

otworach stopy żelazka i przypalają się.

Tkaniny mogły nie zostać dokładnie

wypłukane lub odzież jest nowa i nie

została wyprana przed prasowaniem.

należy poddać utylizacji.

Rozwiązanie

Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i

gniazdko elektryczne.

Ustaw odpowiednią temperaturę.

Napełnij zbiornik wody (zobacz

„Rozpoczęcie użytkowania", punkt 2).

Ustaw przełącznik pary w położeniu

od minimalnego do maksymalnego

(zobacz „ Parametry prasowania").

Ustaw temperaturę na

Ustaw żelazko w pozycji poziomej

i odczekaj chwilę przed kolejnym

użyciem pary.

prasowania z parą (do

żelazko w pozycji pionowej i poczekaj,

aż wskaźnik temperatury zgaśnie.

Ustawić pokrętło regulacji

temperatury na temperaturę (

do temperatury maks. ) odpowiednią

do prasowania z użyciem pary.

Postawić żelazko pionowo i rozpocząć

prasowanie dopiero po zgaśnięciu

kontrolki temperatury.

Aby uzyskać parę należy nacisnąć i

przytrzymać przycisk pary przez około

jedną minutę.

Następnie przez kolejną minutę, aby

oczyścić system wytwarzania pary.

Należy wyprasować stary ręcznik,

aby pozostałości wewnątrz żelazka

nie znalazły się na praniu. W razie

potrzeby można przetrzeć stopę

żelazka lekko wilgotną szmatką.

Przed schowaniem żelazka należy

opróżnić zbiornik na wodę i ustawić

przycisk regulacji poziomu pary w

położeniu wyłączenia.

Nie należy stosować żadnych środków

do usuwania kamienia.

Wytrzeć stopę żelazka miękką,

wilgotną szmatką.

Należy ponownie dokładnie wypłukać

pranie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem

razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt

do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub

skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

.

). Ustaw

od...

1. Robot przestaje sprzątać i wraca do stacji ładującej. Co się stało?
Prawdopodobnie robot musi się naładować. W tym przypadku przycisk „home” zaświeci się, a robot powróci do stacji ładującej. Przycisk „home” świeci się. Wskaźnik akumulatora i przyciski Uruchom / Wstrzymaj migają, aby wskazać, że robot ładuje się i wznowi pracę w miejscu uprzedniego zatrzymania. Robot naładuje się do 80%, aby wznowić odkurzanie szybciej. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Czas pracy po szybkim ładowaniu wynosi około 80% maksymalnego.

2. Robot wykrywa nieistniejące przeszkody i unika ich (unika odkurzania części podłogi lub dywanu).
Prawdopodobnie w pomieszczeniu są połyskujące podłogi albo/oraz światło słoneczne jest silne. Grube dywany o długim włosiu mogą także spowodować ten problem. Jeśli robot zachowuje się tak regularnie, należy zadzwonić do centrum kontaktowego dla klientów firmy Electrolux. Szczegółową informację, jak się z nami skontaktować można znaleźć na witrynie internetowej w rozdziale serwis lub w aplikacji na urządzenia przenośne.

3. Jak często należy czyścić filtr w robocie?
W celu uzyskania najlepszej wydajności zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy. Filtry oferujemy na naszej witrynie (oraz w aplikacji na urządzenia przenośne).

4. Jaki jest przewidywany przez producenta czas pracy robota?
Z nowym akumulatorem robot odkurza przez około 40 minut. w zależności od rodzaju podłogi (na dkurzanie dywanu zużywa się więcej energii niż odkurzanie twardej podłogi) w trybie normalnym. Odkurzanie w trybie ECO może wydłużyć czas pracy do 60 minut. Odkurzanie w obszarze z dużą liczbą przeszkód może również doprowadzić do szybszego wyczerpania akumulatora.

5. Czy można robotem odkurzać gruby dywan? Jaka jest maksymalna grubość dywanu?
Robot może wspiąć się na wysokość 2, 2 cm Uwaga: robot najpierw odkurza wokół dywanu o średnim włosiu (<1, 5cm-2, 2cm), a później wraca, aby odkurzyć dywan oddzielnie. Robot nie odkurza dywanów o długim włosiu. Kiedy robot dojedzie do krawędzi kontynuuje odkurzanie pozostałej części pomieszczenia.

6. Czy należy na coś szczególnego zwrócić uwagę przy pierwszym odkurzaniu pomieszczenia za pomocą robota?
Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi małe i delikatne przedmioty, jak odzież, sznury od zasłon, papier oraz przewody zasilające. Jeśli urządzenie przejedzie nad przewodem zasilającym i pociągnie go, może dojść do ściągnięcia przedmiotu ze stołu lub półki. Większe/wyższe przedmioty, jak krzesła, można zostawić ponieważ robot ominie je podczas sprzątania. Lustra na ścianie bądź okna od sufitu do samej podłogi (chyba że mają kilkucentymerową ramę) mogą zakłócać działanie robota.

7. Czy mogę używać więcej niż jeden smartfon do sterowania robotem?
Tak, możesz używać więcej smartfonów dla tego samego robota (bez ograniczeń) jeśli konto jest takie same.

8. Wyświetlacz robota jest pusty.
Rozładowane akumulatory. Należy naładować robota.

9. Po wyjęciu akumulatorów i ponownym uruchomieniu robota na wyświetlaczu widać obracającą się animację. Czy to normalne?
Tak, jest to normalne. Po wyciągnięciu akumulatora, odczekaniu 30 sekund i ponownym uruchomieniu robota na wyświetlaczu widać „ruch węża” (tzn. segmenty podświetlone w sekwencji kolistej). w takim przypadku prosimy o kontakt z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux. Szczegółową informację, jak się z nami skontaktować można znaleźć na witrynie internetowej, w rozdziale serwis lub w aplikacji na urządzenia przenośne.

10. Robot po włączeniu porusza się pod ścianą. Czy to jest normalne?
Tak, jest to normalne działanie robota. Robot rozpocznie odkurzanie wzdłuż ścian, kierując się do środka.

11. Robot nie odkurza wzdłuż ściany pomieszczenia i odkurza tylko określoną część pomieszczenia. Czy to jest normalne?
Tak, jest to normalne działanie robota odkurzającego duże pomieszcznie. Duże pomieszczenia są dzielone na obszary o powierzchni najwyżej 2 x 2 m.

12. Robot działa z różną prędkością. Czy coś jest nie tak?
Nie. Prędkość zmienia się w zależności od układu pomieszczenia oraz znajdujących się w nim mebli.

13. Czy występuje ryzyko, że robot spadnie ze schodów lub wysoko położonych miejsc w domu?
Normalnie robot rozpoznaje schody, progi i podobne przeszkody, co pozwala mu uniknąć kolizji. Jeśli robot jednak spada, należy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

14. Dlaczego słyszę trzaski, gdy robot odkurza?
Twarde cząsteczki, jak piasek mogą powodować trzaski, gdy są zasysane do pojemnika na kurz z dużą prędkością.

15. Pomieszczenie nie jest prawidłowo odkurzone, a robot powraca do stacji ładującej.
Robot powraca do stacji ładującej, aby naładować baterie. Robot będzie automatycznie kontynuował program odkurzania po naładowaniu akumulatorów (około 2 godziny).

16. Robot wykrywa nieistniejące przeszkody i unika ich (unika odkurzania części podłogi lub dywanu).

17. Czasami robot dosć mocno zderza się z przeszkodami (np. : wąskie nogi mebli), czy to jest normalne?
Tak, robot radzi sobie w takich sytuacjach.

18. Pomieszczenie nie jest całkowicie odkurzone. Robot odkurza tylko krawędź danego pomieszczenia / obszaru (porusza się obok ścian), a następnie przejeżdża do innych pomieszczeń / obszarów.
Robot prawdopodobnie pracuje w trybie wyszukiwania. Może się to zdarzyć, gdy robot nie znajdzie stacji ładującej (może w tym czasie stacja ładująca została przeniesiona). W trybie wyszukiwania robot odkurza jak zwykle, ale wykonuje tylko dwa okrążenia w każdym obszarze, aby szybko pokryć duże obszary. Jeśli wykryje stację ładującą, wstrzymuje odkurzanie i stara się zadokować w stacji.

19. Robot rozpoczął odkurzanie na podłodze (a nie od stacji ładującej), ale aplikacja mówi „Wróć do stacji ładującej, ” gdy robot zakończy pracę. Czy to jest problem?
Nie, to jest normalne, robot faktycznie wraca do pozycji początkowej.

20. Dlaczego trzeba tak często wymieniać filtr?
Odkurzanie z czystym filtrem jest wydajniejsze. Czysty filtr pomaga również wyeliminować niemiły zapach i niedrożność układu, które może prowadzić do słabego zbierania kurzu.

21. Kiedy należy czyścić filtr?
W celu uzyskania najlepszej wydajności zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy.

22. Dlaczego robot zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach?
Prawdopodobnie pojemnik na kurz oraz/albo filtr nie zostały wyczyszczone. Należy to sprawdzić i postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia.

23. Jak często należy czyścić lub wymieniać pojemnik na kurz?
Zawsze, gdy podświetla się ikona pojemnika na kurz. Aby czyszczenie według harmonogramu dało najlepsze efekty należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz po każdym odkurzaniu.

24. Co należy zrobić, gdy spadnie wydajność odkurzania?
- Należy sprawdzić filtr i wyczyścić, gdy jest to konieczne. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia w instrukcji obsługi. W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy.
- Należy sprawdzić obrotową szczotkę, a jeśli jest to konieczne wyczyścić ją. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia.
- Należy sprawdzić szczotkę boczną, a jeśli jest to konieczne wyczyścić ją.
- Należy sprawdzić kanał powietrzny. Wyjąć pojemnik na kurz. Usunąć nagromadzone zanieczyszczenia z kanału powietrznego. Włożyć pojemnik na kurz we właściwe miejsce.
- Umieścić robota w stacji ładującej i pozwolić, by bateria całkowicie się naładowała (3 godziny). Z nową baterią robot będzie odkurzać przez około 1 godzinę w trybie ECO.

25. Jak wymienić szczotkę / szczotkę boczną / pojemnik na kurz?
Proszę stosować się do instrukcji obsługi.

26. Szczotka nie działa dobrze
Wyciągnąć szczotkę obrotową i wyczyść szczotkę oraz łożyska. Usunąć zaplątane włókna przecinając je nożyczkami. Zamontować w odwrotnej kolejności. Szczotkę można zamówić jako część zapasową. (Instrukcja obsługi strona 14. Czyszczenie szczotki obrotowej).

27. Jak zainstalować wirującą szczotkę boczną?
Użyć funkcji magnetycznej, aby zamontować szczotkę boczną w gnieździe pod spodem robota. Uwaga: Jeśli włosie wymaga wyprostowania, wystarczy zanurzyć szczotkę boczną w gorącej wodzie. Włosie powinno całkowicie wyschnąć przed ponownym zamontowaniem szczotki bocznej. Uwaga! Jeśli robot ma odkurzać pomieszczenia z wykładziną, należy zdemontować szczotkę boczną, aby uniknąć jej uszkodzenia.

28. Jak wyczyścić przód oraz okno kamery?
Zetrzeć kurz z okna kamery suchą, miękką ściereczką. Nie naciskać mocno na szybę okna lasera! Większe zabrudzenia można wyczyścić łagodnym detergentem.

29. Czy można zostawiać robota podłączonego do stacji łaującej, gdy nie jest użytkowany?
Aby poprawić wydajność i wydłużyć żywotność akumulatora (Stacja ładowania musi być stale podłączona do zasilania! ):
- Nieużytkowanego robota zawsze trzymać w stacji ładującej.
- Po odkurzaniu jak najszybciej naładować robota w stacji ładującej. Zbyt długa przerwa może mieć negatywny wpływ na żywotność akumulatora.
- 3. Jeśli robot nie zostanie uruchomiony ze stacji ładującej, po zakończeniu pracy robot powróci do pozycji początkowej.

30. Co zrobić z robotem na okres wakacyjnego wyjazdu?
Stacja ładująca (nie podłączona): Przechowując robota bez ładowania przez dłuższy okres czasu (powyżej 3 miesięcy) należy wyjąć akumulatory i przechować je oddzielnie w temperaturze pokojowej. Przed wyjęciem akumulatory należy naładować do 50% pojemności). Pozwoli to zachować wydajność akumulatorów.

31. Kiedy wiadomo, że trzeba wymienić akumulatory?
Wyświetlacz nie włącza się lub na robocie wyświetla się czerwony symbol akumulatora. Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany i wyświetli się kod błędu E:2x, akumulatory mogą być zużyte lub słabej jakości. Należy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux w celu sprawdzenia lub kupienia nowego zestawu akumulatorów (należy wymienić oba akumulatory, ponieważ stanowią komplet).

32. Jaki jest przewidywany przez producenta czas pracy robota?
Z nowym akumulatorem robot odkurza przez około 40 minut. w zależności od rodzaju podłogi (na odkurzanie dywanu zużywa się więcej energii niż odkurzanie twardej podłogi) w trybie normalnym.

33. Czy można samodzielnie wymienić akumulator?
Tak, można samodzielnie wymienić akumulator. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Zawsze wymieniać jednocześnie oba akumulatory. Patrz (Instrukcja obsługi na stronie 15. Wymiana akumulatorów).

34. Jak długo powinno trwać ładowanie robota?
Czas całkowitego ładowania wynosi ok. 3 godzin. Ładowanie podczas przerwy w odkurzaniu trwa około 2 godzin.

35. Jak wyjąć / wymienić akumulator?
Komory akumulatora znajdują się od spodu robota. Odkręć pokrywy komór akumulatora wkrętakiem (PH2). Wymienić akumulatory na nowe i założyć pokrywy. Uwaga! Koniecznie wymienić oba akumulatory. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory dostarczone przez producenta. (Instrukcja obsługi na stronie 15. Wymiana akumulatora). Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulatory i bezpiecznie je zutylizować.

36. Akumulatory nie ładują się.
Przewód zasilający i stacja ładująca nie są prawidłowo połączone oraz/lub zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego. Brak połączenia między stykami ładującymi robota a stacją ładującą. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilacza do stacji ładującej. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego. Upewnić się, że styki ładujące robota i stacja ładująca są połączone. Sprawdź, czy wtyczka i przewód nie są uszkodzone. Wyczyścić styki robota jak i stacji ładującej suchą szmatką.

37. Akumulatory przestały się ładować lub czas pracy jest krótki / akumulatory szybko się wyczerpują.
Upłynął okres żywotności akumulatora. Wymienić akumulatory. Zawsze wymieniać oba akumulatory jednocześnie. Uwaga. Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją.

38. Dlaczego robot nie ładuje się lub ładowanie wydaje się trwać bez końca?
- Przewód zasilający i stacja ładująca nie są prawidłowo połączone oraz/lub zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego. Rozwiązanie: Podłączyć wtyczkę przewodu zasilacza do stacji ładującej.
- Brak połączenia między stykami robota i stacji ładującej. Rozwiązanie: Upewnić się, że stacja ładująca i robot stoją na równym podłożu, a styki robota i stacji ładującej mają za sobą kontakt.
- Sprawdzić, czy wtyczka i przewód są uszkodzone.
- Wyczyścić styki robota jak i stacji ładującej suchą szmatką. Czyszczenie styków) (Instrukcja obsługi strona 8. Instalacja robota do odkurzania).

39. Czy można kupić pilot zdalnego sterowania robotem?
Nie, robot nie ma pilota zdalnego sterowania. Do sterowania robotem służy wyświetlacz lub aplikacja na telefon.

40. Czy można umieścić stację ładującą pod krzesłem / łóżkiem gdy stacja może tam się zmieścić?
Nie, stację ładującą trzeba ustawić zgodnie z instrukcją obsługi. Nic nie może znajdować się nad stacją ładującą. Należy zachować 50 cm wolnego miejsca po obu stronach i 1, 5 m wolnego miejsca z przodu.

41. Czy przeniesienie stacji ładującej podczas pracy robota spowoduje problem?
Nie zaleca się przenoszenia stacji ładujacej w czasie pracy robota. Gdy robot wymaga ładowania podczas okurzania, powróci do stacji ładującej (robot ma wystarczająco energii, aby powrócić do ostatniego znanego położenia stacji ładującej). Jeśli stację ładującą zabrano z pierwotnego położenia, robot uruchomi „tryb wyszukiwania” stacji ładującej. Wymaga to czasu i akumulator może się rozładować zanim robot odnajdzie stację ładującą. Może to mnieć wpływ na skuteczność odkurzania jeśli robot nie będzie mógł się podładować i dokończyć odkurzania.

42. Czy można robotem odkurzać gruby dywan? Jaka jest maksymalna grubość dywanu?
Robot może wspiąć się na wysokość 2, 2 cm Uwaga: robot najpierw odkurza wokół dywanu o średnim włosiu (<1, 5cm-2, 2cm), a później wraca, aby odkurzyć dywan oddzielnie.

43. Czy można używać robota, gdy w domu są zwierzęta?
Tak, można używać robota. Sugerujemy, aby nie pozostawiać zwierząt domowych samych z robotem. Uwaga: uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie robota spowodowane przez zwierzęta domowe nie są objęte gwarancją.

44. W domu są progi. Czy jest to problem dla robota?
Nie, robot rozpoznaje przeszkody na podłodze, na przykład schody i progi. Na podstawie obliczeń robot jest może poruszać się w bezpieczny sposób. Uwaga: w niektórych przypadkach, np. gdy występują różnice wysokości podłogi lub progi nie są symetryczne, robot może mieć trudności w czasie powrotu (może utknąć na podwyższeniu, gdy próg nie jest symetryczny).

45. Czy potrzebny jest inny odkurzacz, gdy używa się robota?
Tak, w miejsca do których robot nie może dotrzeć, jak klatki schodowe, półki na książki, obszary pod bardzo niskimi meblami, itd. Regularne użytkowanie robota pozwala jednak zmniejszyć całkowitą ilość kurzu w pomieszczeniu. Z tego względu można rzadziej odkurzać ręcznie.

46. Co się stanie, gdy w miejscu już zarejestrowanym przez robota pojawi się nowa przeszkoda?
Robot poradzi sobie z taką sytuacją. Rozpozna nowy obiekt i odpowiednio zmieni przebieg pracy. Może to obniżyć skuteczność odkurzania lub je wydłużyć. Należy postępować zgodnie z instrukcją. Aby uniknąć tego rodzaju problemów sugeruje się użycie robota w godzinach pracy (gdy nikogo nie ma w domu).

47. Jak robot rozpoznaje przeszkody lub progi?
Przed pokonaniem progu lub przeszkody robot zatrzyma się i sprawdzi: - wysokości progu / przeszkody - czy można odkurzać obszar po drugiej stronie.

48. Czy robot znajdzie drogę powrotną, gdy odkurza kilka pomieszczeń położonych obok siebie?
Normalnie robot odnajdzie drogę powrotną jeżeli akumulator jest wystarczająco naładowany. Robot może wymagać podładowania w trakcie odkurzania, ale będzie kontynuował odkurzanie aż do jego zakończenia.

49. Czy robot może utknąć (pod łóżkiem, między krzesłami)?
Nie, robot nie wjedzie w miejsca, w które się nie zmieści. Jeśli jednak robot utknie, przestanie odkurzać i podejmie próbę wydostania się. Jeśli operacja się powiedzie, robot będzie kontynuował odkurzanie. Jeśli operacja nie powiedzie się, robot zatrzyma się i wyświetli kod błędu na wyświetlaczu. Należy wtedy umieścić robota w pozycji początkowej i ponownie rozpocząć odkurzanie. Należy postępować zgodnie z instrukcją (Instrukcja obsługi, rozwiązywanie problemów z obszarem odkurzania). Jeśli robot utknie ponownie w tym samym miejscu, należy to miejsce odgrodzić, aby uniknąć ponownego utknięcia robota i zadzwonić do centrum kontaktowego dla klientów firmy Electrolux.

50. Czy ustawienia zegara będą zachowane po wymianie akumulatorów lub gdy urządzenie nie będzie ładowane przez dłuższy okres czasu?
Dopóki robot znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej Wi-Fi i jest zalogowany, harmonogram i zegar zostaną przywrócone w ciągu kilku minut.

51. Czy robot może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, jak telefon komórkowy, funkcje zdalnego sterowania itp?
Robot jest urządzeniem spełniającym odpowiednie normy i będzie działać bezpiecznie w środowisku domowym.

52. Czy robot musi pracować przy dobrym oświeleniu?
Nie, światło nie jest potrzebne. Należy zauważyć, że silne światło słoneczne może negatywnie wpłynąć na wydajność odkurzania.

53. Co należy zrobić, gdy wyświetli się komunikat o błędzie?
- Lista kodów błędów znajduje się w instrukcji obsługi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów.
- Wszelkie komunikaty o błędach wyświetlane na robocie wyświetlą się również w aplikacji. W aplikacji będą również wskazówki dotyczące działań naprawczych. Komunikaty o błędach w instrukcji powinny być równoważne komunikatom wyświetlanym na robocie.

54. Komunikaty o błędach
- Lista kodów błędów znajduje się w instrukcji obsługi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów.

55. Czy można odkurzać robotem na zewnątrz?
Nie, robot jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

56. Czy można odkurzać robotem w łazience?
Tak, ale na podłodze nie może być wody ani wilgoci. Uwaga: robot nie jest wodoodporny i nie wolno go używać na mokrej powierzchni.

57. Czy można robotem uprzątnąć wodę / odkurzyć mokre przedmioty?
Nie, robot nie jest modelem przeznaczonym do kontaktu z wodą, zatem nie wolno nim odkurzać mokrych powierzchni ani zbierać mokrych przedmiotów.

58. Czy należy na coś szczególnego zwrócić uwagę przy pierwszym odkurzaniu pomieszczenia?
Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi małe i delikatne przedmioty, jak odzież, sznury od zasłon, papier oraz przewody zasilające.

59. Jak zainstalować stację ładującą?
Umieścić stację ładującą na podłodze tak, aby tylną ścianką przylegała do ściany. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania z tyłu stacji. Włożyć zasilacz do gniazda w ścianie. Zwinąć zbędną część przewodu z tyłu stacji. Zapewnić wolną przestrzeń 0, 5 m po bokach oraz 1, 5 m z przodu stacji ładującej.

60. Jak uruchomić robota?
Umieścić robota w stacji ładującej. Symbol akumulatora zacznie migać na czerwono, sygnalizując niski poziom naładowania akumulatora i ładowanie. Uwaga: Robot nie jest fabrycznie całkowicie naładowany przy pierwszym rozpakowaniu. Aby uzyskać najlepszą wydajność zaleca się pobrać aplikację „PUREi9” w sklepie z aplikacjami App Store lub Google Play, a następnie postępować zgodnie z instrukcją, aby utworzyć konto i połączyć się z robotem. Należy także upewnić się (za pośrednictwem aplikacji), że robot ma najnowsze oprogramowanie.

61. Czy można używać robota (tymczasowo) bez stacji ładującej (np. na innym piętrze)?
Tak, robot może działać bez stacji ładującej aż do wyładowania akumulatorów. Należy uruchomić robota z pozycji, gdzie powinna znajdować się stacja ładująca: umieścić robota na podłodze naprzeciw ściany. Zapewnić wolną przestrzeń 0, 5 m po bokach oraz 1, 5 m z przodu stacji ładującej. Jeśli robota uruchomiono bez stacji ładującej, powróci on do pozycji początkowej i po prostu zatrzyma się bez dokowania. Aby użytkować robota regularnie na innym piętrze, można dokupić stację ładującą na każde piętro.

62. Czy można użytkować robota bez aplikacji w telefonie?
Tak, ale w tym przypadku tryb harmonogramu jest niedostępny.

63. Jak ustawić harmonogram robota?
Harmonogram (dni i godziny) można ustawić w robocie wyłącznie przy pomocy aplikacji.

64. Czy należy aktualizować oprogramowanie robota?
Tak, jest to zawsze zalecane, aby zapewnić najlepszą wydajność i można to zrobić przy pomocy aplikacji.

65. Jak można uaktualinić oprogramowanie robota?
Za pomocą aplikacji smartfona.

66. Symbol Wi-Fi zniknął / symbol Wi-Fi miga.
Jeśli robot zgubił sygnał Wi-Fi, symbol sieci Wi-Fi miga. Brak sieci bezprzewodowej. Router domowy nie działa lub robot jest poza zasięgiem Wi-Fi. Jeśli robot wogóle nie był podłączany do sieci bezprzewodowej, symbol Wi-Fi jest niewidoczny. Jeśli symbol świeci się stale, robot nawiązał połączenie z routerem.

67. Czy mogę używać więcej niż jeden smartfon do sterowania robotem?
Tak, możesz używać więcej smartfonów dla tego samego robota (bez ograniczeń) jeśli konto jest takie same.

68. Czy muszę zaktualizować aplikację telefonu?
Tak, zdecydowanie polecamy używać najnowszej wersji aplikacji.

69. Jak mogę znaleźć najnowszą wersję aplikacji telefonu?
Możesz uzyskać automatyczne powiadomienie przesłane na twój telefon, gdy dostępne są nowe wersje.

70. Nie mam Wi-Fi w domu, czy mogą użyć aplikacji telefonu?
Nie, potrzebujesz połączenia Wi-Fi do podłączenia robota do sieci. Aplikacja w telefonie. komunikuje się z robotem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

71. Jak można zaktualizować aplikację w telefonie?
Proces jest taki sam, jak dla innych aplikacji w telefonie.

72. Co można zrobić, gdy zderzak się zablokuje?
Należy sprawdzić zderzak i usunąć wszelkie drobiny, które mogłyby go zablokować. Jeśli problem nadal występuje, należy się skontaktować z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

73. Co zrobić, gdy koło się nie kręci?
- Przednie koła: usunąć zaplątane włosy i podobne zanieczyszczenia z głównych kół, aby umożliwić ich swobodne obracanie.
- 2. Małe koła: wymontować ostrożnie przy użyciu małego śrubokręta i wyczyść. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi - Czyszczenie kół 1. -2.

74. Robot hałasuje podczas odkurzania/pracy.
Wyczyścić spód robota, ponieważ w jego elementach mógł zagnieździć się jakiś przedmiot:
- Główna szczotka (Instrukcja obsługi Czyszczenie szczotki obrotowej).
- Szczotka boczna (Strona Instrukcji Obsługi - czyszczenie szczotki bocznej).
- Główne koło (Instrukcja Obsługi strona 14. Czyszczenie Kół 1. ).

75. Robot zatrzymuje się podczas pracy, bez zapalonych lampek lub komunikatu o błędzie.
- Rozładowany akumulator. Wyświetlacz jest ciemny. Naładować akumulator.
- Robot może się także zatrzymać, gdy nastąpi ponowne uruchomienie systemu spowodowane błędem w oprogramowaniu, wówczas bieżąca pamięć zostaje skasowana (Wyświetlacz działa). Po naciśnięciu przycisku uruchomienia rozpocznie się nowy cykl odkurzania, sugeruje się, aby ustawić robota w punkcie startowym (stacja ładująca) i proces odkurzania uruchomić od początku. Zastosować odkurzanie punktowe, gdy pozostanie tylko niewielki obszar. (Instrukcja Obsługi Strona 9. Tryby czyszczenia / 10 czyszczenie punktowe).

76. Robot spada (ze schodów lub innych wysokości).
Prosimy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

77. Robot nie mógł znaleźć stacji ładującej.
Stacja ładująca jest zbyt blisko innej przeszkody (przeszkód). Ustawić stację ładującą zapewniając 0. 5 m wolnej przestrzeni z lewej i prawej strony oraz 1, 5 m z przodu. Według Instrukcji Obsługi Instalacja robota do odkurzania).

78. Wyświetlacz jest ciemny. Naładować robota.

79. Na wyświetlaczu migają liczby.
Jeśli wyświetlacz miga (z wyjątkiem symbolu Wi-Fi) zadzwoń do centrum kontaktowego dla klientów firmy Electrolux.

80. Robot zassał wodę.
Konieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux. Uszkodzenie silnika spowodowane dostaniem się wody nie jest objęte gwarancją. Prosimy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

81. Robot nie uruchamia się, „miga symbol pojemnika na kurz”.
Nie włożono pojemnika na kurz lub nie zamknięto go prawidłowo. Włożyć pojemnik na kurz do robota i prawidłowo zamknąć pokrywę.

82. Robot wyświetla niewłaściwą godzinę.
Robot nie uzyskał informacji o aktualnej godzinie z serwera. Upewnić się, że robot jest podłączony do Internetu i odczekać, aż zsynchronizuje czas. Jeśli robot nie odbierze właściwego czasu w ciągu 24 godzin, powtórzyć procedurę inicjalizacji i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji w telefonie. - Strona instrukcji obsługi - Jak połączyć się z robotem?

83. Czy robot ma zabezpieczenie przed dziećmi?
Nie. W razie konieczności wyłączyć robota (wcisnąć i przytrzymać przycisk Rozpoczęcia / Wstrzymania).

84. Czy można używać robota, gdy aktywny jest domowy system alarmowy?
Jeśli w domu działa system alarmowy oparty na wykrywaniu ruchu, prawdopodobnie przed użyciem robota trzeba skonfigurować tryb „zwierzę domowe” (jeśli taki tryb jest dostępny). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą / sprzedawcą systemu alarmowego.

85. Czy osoby z rozrusznikem serca mogą użytkować robota?
Nie ma żadnego ryzyka dla użytkowników z wszczepionym rozrusznikiem serca. Nie ma żadnego ryzyka dla oczu dzieci.

86. Czy czujniki/kamera są niebezpieczne dla dzieci lub oczu?
Nie, nie ma żadnego ryzyka. Laser jest bezpieczny, co jest potwierdzone certyfikatem.

Rozwiązywanie problemów z gejzerem Electrolux: diagnostyka popularnych awarii i metody rozwiązywania problemów

Gazowe podgrzewacze wody Electrolux są poszukiwane na całym świecie, ale nawet sprzęt najwyższej jakości prędzej czy później musi zostać naprawiony. Najczęściej rozwiązywanie problemów z gejzerem Electrolux jest w zasięgu nawet tych, którzy nie mają doświadczenia w zakresie napraw.

Nie byłoby źle samemu naprawić kolumnę i zaoszczędzić na wezwaniu mistrza, prawda? Ale jak zdiagnozować przyczynę awarii i co dalej? Porozmawiamy o tym wszystkim w tej publikacji – rozważymy popularne awarie gazowego podgrzewacza wody marki Electrolux, procedurę określania przyczyny i sposoby przywrócenia wydajności. Dla jasności materiał artykułu zostanie dostarczony ze zdjęciami i filmami tematycznymi.

Przegląd popularnych usterek kolumn

Gejzery marki Electrolux są wysoce niezawodne, ale ich właściciele borykają się również z szeregiem problemów, o których powiemy bardziej szczegółowo. Niektóre z nich można samodzielnie zdiagnozować i wyeliminować, a aby naprawić poszczególne awarie, trzeba będzie skontaktować się ze specjalistami. Dzięki samodiagnozie rzemieślnicy domowi przyjdą z pomocą instrukcji producenta, które są dołączone do każdego gazowego podgrzewacza wody.

A teraz porozmawiajmy o popularnych usterkach, możliwych przyczynach ich wystąpienia i metodach eliminacji.

Problem nr 1 – kolumna się nie włącza

Jeśli twój domowy gejzer firmy Electrolux się nie włącza, nie spiesz się, aby pilnie zadzwonić do mistrza. Na początek możesz sam spróbować ustalić przyczynę.

Tak więc często problem tkwi w banalności bez gazu. Niektórzy użytkownicy zapominają włączyć dopływ gazu. W takim przypadku wszystko będzie działać, gdy tylko zawór zasilania gazem zostanie otwarty.

Gejzery są bardzo wygodne w życiu codziennym, ponieważ nie zajmują dużo miejsca, ale są w stanie zapewnić szybkie podgrzanie wody.

Innym popularnym powodem jest pokrywają się rurociąg przenoszący wodę, . Po otwarciu dopływu wody gejzer będzie działał jak poprzednio.

W niektórych przypadkach problem tkwi w: baterie. Być może są nieprawidłowo zainstalowane lub już usiadły. W takim przypadku należy sprawdzić baterie i upewnić się, że są prawidłowo zainstalowane i nic nie jest pomylone, lub w razie potrzeby wymienić zużyte baterie.

Problem nr 2 – Woda nagrzewa się za mało

Ta usterka może być spowodowana niewystarczającym ciśnieniem gazu. Tutaj wystarczy zwiększyć przepływ za pomocą regulatora.

Często woda nie nagrzewa się dobrze, ponieważ dopływ wody jest ustawiony na maksimum. W takim przypadku należy zmniejszyć natężenie przepływu za pomocą tego samego regulatora.

Problem #3 – Palnik nie działa lub gaśnie

Jeśli twój palnik nie zapala się, a zatem gejzer Electrolux nie działa w trybie normalnym, najpierw musisz dokładnie sprawdzić kanał kominowy. Najczęściej problem tkwi w kominie. Gruz mógł się w to dostać. Z tego powodu włączane są systemy ochronne, po czym dopływ gazu jest odcinany. org/ImageObject">

Aby naprawić gejzer naścienny, musisz najpierw zdjąć obudowę, odkręcając mocowania

Jeśli zostanie wykryta blokada, będziesz musiał wyczyścić rurę komina. To trudne zadanie, ale możesz sam wykonać tę pracę. W przeciwnym razie będziesz musiał zadzwonić do specjalisty.

Innym powodem jest niskie ciśnienie w rurociągu. Musisz sprawdzić ciśnienie wody we wszystkich kranach. Możliwe, że przyczyną awarii jest słaba wydajność ogólnej sieci wodociągowej. Zwiększając przepływ wody pozbędziesz się tego problemu.

Wadliwa jednostka wodna

Ponadto palniki w kolumnie często gasną z powodu awarii jednostki wodnej. Ten problem jest jednym z najczęstszych. Zazwyczaj przyczyną awarii jest zużycie membrany, zatykanie filtra i tworzenie się płytki nazębnej. Aby wyszukać i wyeliminować, trzeba zdemontować zespół, wyczyścić wszystko, w razie potrzeby wymienić membranę. org/ImageObject">

Węzeł wodny jest kolejnym „słabym ogniwem” w konstrukcji kolumny gazowej. Ale łatwo go zdemontować własnymi rękami i zidentyfikować przyczynę awarii.

Dość często to powstawanie płytki nazębnej jest przyczyną awarii jednostki wodnej. Na trzonie bloku wodnego pojawia się tablica. Z czasem prowadzi to również do ocierania się dławnicy.

Czasami z powodu złej jakości wody tworzy się płytka nazębna. Podobny problem będzie Cię prześladował cały czas, jeśli nie możesz poprawić jakości wody używanej w gejzerze. Aby rozwiązać ten problem, możesz zainstalować filtry.

Kuchenka gazowa ciągle gaśnie

Jeśli kolumna zapala się, a następnie natychmiast gaśnie, musisz wyreguluj dopływ wody – zarówno na zimno, jak i na gorąco. Nie włączaj jednocześnie zimnej wody i ciepłej wody. Konieczne jest ustawienie temperatury wody za pomocą regulatora, aby kolumna ponownie działała w trybie normalnym.

Zapalnik może zgasnąć ze względu na to, że urządzenie uszkodzony elektrozawór. Często pojawiają się problemy z powodu utlenienia styków lub pęknięcia termopary. org/ImageObject">

Rysunek przedstawia zapalnik domowej kolumny gazowej Electrolux. Elektrozawór może być przyczyną jego wadliwego działania.

Wadliwy termostat systemowy może również prowadzić do podobnych wyników, jak uszkodzony zawór gazowy.

Często po zamontowaniu uchwytu gazu nie można podpalić zapalnika. Ten problem występuje z powodu nieprawidłowej instalacji świecy zapłonowej. Może też być na nim jakieś zanieczyszczenie. W takim przypadku świecę należy wyczyścić i ponownie zainstalować w innej pozycji.

Problem nr 4 – po włączeniu słychać trzaski

Klaskanie to kolejny rzeczywisty problem, który niepokoi wielu użytkowników. Zwykle przyczyną trzaskania jest zbyt słaby ciąg w kominie. Możliwy jest również wariant z uszkodzonym zwalniaczem zapłonu. Najlepiej wymienić go na nowy.

Jeśli mówimy o gejzerze wyposażonym w knot, to przyczyną awarii jest niewłaściwa pozycja płomienia knota.

Również rozładowane zasilacze mogą również powodować trzaski. Mają zostać wymienione. Nie będzie zbyteczne testowanie mikroprzełącznika w bloku wodnym (jeśli naciśniesz go ręcznie, powinna pojawić się iskra) i sprawdzić położenie świecy zapłonowej.

Problem #5 – awaria wymiennika ciepła

Wymiennik ciepła często się psuje, ponieważ użytkownik gejzera nie przestrzega zasad obsługi sprzętu. Najczęstsze przyczyny awarii chłodnicy to tworzenie się kamienia wewnątrz rur i małe pęknięcia na zewnątrz.

Kamień usuwa się przez przepłukanie wymiennika ciepła specjalnym sprzętem, a pęknięcia (zwane również „przetokami”) na rurach miedzianych można próbować uszczelnić palnikiem gazowym. org/ImageObject">

Naruszenie zasad eksploatacji kolumny gazowej może spowodować uszkodzenie wymiennika ciepła. W takim przypadku, jeśli naprawa tego elementu konstrukcyjnego jest niemożliwa, konieczna będzie jego wymiana na nowy. Co nie będzie tanie

Może również zawieść po niepiśmiennym ustawieniu zaworu gazowego. W takim przypadku musisz przestudiować instrukcje i poprawnie skonfigurować działanie tego elementu.

Każdy model gejzera ma swoją własną charakterystykę, dlatego należy szukać przyczyny problemu w każdym indywidualnym przypadku.

Problem nr 6 – zapach gazu w pomieszczeniu

Zapach gazu to najbardziej nieprzyjemny problem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia. Przyczyną zapachu jest wyciek gazu. Konieczne jest natychmiastowe wyłączenie podgrzewacza wody i przewietrzenie pomieszczenia. Kontakt z Ministerstwem Sytuacji Nadzwyczajnych nie będzie zbyteczny.

I chociaż większość wymienionych awarii można naprawić samodzielnie, nie powinieneś brać na siebie zbyt wiele. Na przykład nie lekceważ zagrożenia, jakie stwarza zatrucie gazem. Zaleca się regularne sprawdzanie gejzeru pod kątem uszkodzeń i usterek. A jeśli znajdziesz problem, natychmiast skontaktuj się z serwisem gazowym. Oszczędzasz więc nie tylko nerwy, ale i zdrowie.

Jak uniknąć typowych awarii?

Ci, którzy przestrzegają najprostszych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń wykorzystujących gaz, nie będą musieli martwić się o stan techniczny swojego dystrybutora. org/ImageObject">

Gejzer jest zainstalowany w pomieszczeniu, które może być regularnie wentylowane. Ten wymóg jest obowiązkowy, w przeciwnym razie serwis gazowy nie wyda pozwolenia na podłączenie kolumny

Najprostsze wskazówki pomogą zapobiec typowym awariom:

  • Gejzer należy zainstalować w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przeciwnym razie dziecko uszkodzi sprzęt lub dozna obrażeń.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest sprzęt. Pod drzwiami powinna być szczelina (2 cm). To wystarczy do wentylacji.
  • Bezpośrednio podczas pracy kolumny pożądane jest otwarcie okna, jeśli taka możliwość jest zapewniona w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana.
  • Jeśli twoja kolumna znajduje się w pomieszczeniu, które nie jest ogrzewane (na przykład w letniej rezydencji), to zimą całą pozostałą wodę należy usunąć z kolumny.
  • Niektóre części konstrukcji kolumny gazowej są bardzo gorące, więc dotykanie ich jest niebezpieczne – można się poparzyć.
  • W żadnym wypadku nie należy przywiązywać sznurów do ubrań do rur gazowych i suszyć na nich ubrania. Dostęp do rur gazowych powinien być jak najprostszy.

Jeśli używasz kolumny przez długi czas, musisz regularnie sprawdzać ciąg kominowy. org/ImageObject">

Aby sprawdzić ciąg w domu wystarczy przywieźć zapałkę do komina i określić obecność przepływu powietrza. Będzie to widoczne z ruchu płomienia.

Regulacja gejzeru Electrolux

Najpierw musisz pogodzić się z faktem, że instalację kolumny należy powierzyć specjaliście. Jeśli samodzielnie zainstalujesz ten sprzęt, w centrum serwisowym możesz odmówić usługi gwarancyjnej, o czym ostrzega wielu producentów.

Istnieją wymagania dotyczące pomieszczeń, w których można zainstalować gejzer. Powierzchnia takiego pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 12 metrów kwadratowych. m. Wysokość sufitu – nie mniej niż 2. 2 m. Muszą być otwory wentylacyjne lub otwierane okna. Jeśli nie masz takiego pokoju, instalowanie gazowego podgrzewacza wody jest niedozwolone.

Jednak wiele problemów pojawia się właśnie z powodu niewystarczająco kompetentnej instalacji i regulacji gejzeru, dlatego należy uważnie monitorować pracę kreatora instalacji. Jeśli wydaje ci się, że ignoruje zasady opisane w SNiP 2. 04. 08-87, powinieneś zadzwonić do innego specjalisty od instalacji gazowych podgrzewaczy wody.

Pierwszy start jest możliwy tylko w obecności inspektora z serwisu gazowego. Zabronione jest samodzielne łączenie kolumny, jak podano w paragraf 88 (1) rozdziału VIII Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej N 410 z dnia 14. 05. 2013 (aktualizacja 01. 01. 2019) „W sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo podczas używania. sprzętu gazowego”. Musi to zrobić licencjonowany profesjonalista.

Właściwa konfiguracja kolumny

Często awarie pojawiają się po niepiśmiennych ustawieniach sprzętu. Aby dostosować tryb pracy sprzętu, należy skorzystać z wyświetlacza, który jest wyposażony w prawie wszystkie głośniki Electrolux. Ten wyświetlacz jest połączony z czujnikiem monitorującym temperaturę wody. org/ImageObject">

Wszystkie nowoczesne gazowe podgrzewacze wody Electrolux są wyposażone w wyświetlacz, na którym wyświetlane są wszystkie ważne informacje dotyczące pracy podgrzewacza wody, w tym temperatura wody i poziom naładowania baterii, jeśli model obejmuje ich użytkowanie

Aby zmienić moc, musisz zmienić intensywność palenia ognia. Pomoże Ci w tym wyświetlacz ze wskaźnikami. W niektórych gejzerach Electrolux (z modulacją płomienia) należy ustawić żądaną temperaturę podgrzewania wody. W ten sposób dopasowuje się sprzęt. Następnie zmieni się moc palnika.

Pamiętaj, że temperaturę możesz regulować tylko w określony sposób. Jeśli zmieszasz zimną wodę z gorącą wodą, tylko pogorszysz sytuację i zrujnujesz gazowy podgrzewacz wody.

Czyszczenie sprzętu gazowego

Wielu awarii można uniknąć dzięki regularnej konserwacji i czyszczeniu poszczególnych elementów konstrukcji dozownika, które są najbardziej podatne na zanieczyszczenia. W gejzerach tego producenta takie detale obejmują palnik i wymiennik ciepła.

Dysze palnika są często zatkane sadzą, a wewnątrz wymiennika ciepła często pojawia się kamień. Na zewnątrz wymiennika ciepła widać osady węgla. org/ImageObject">

Czyszczenie kolumnowego wymiennika ciepła roztworem kwasu można wykonać we własnym zakresie. Kolumnę gazową najlepiej czyścić na świeżym powietrzu

Urządzenie możesz wyczyścić samodzielnie tylko wtedy, gdy gwarancja już wygasła. W przeciwnym razie powinieneś zadzwonić do centrum serwisowego, ponieważ w okresie gwarancyjnym specjaliści usuną wszelkie zanieczyszczenia za darmo.

Jeśli gwarancja już się skończyła, musisz zdjąć obudowę kolumny, wyjąć wymiennik ciepła i wyjąć palnik. Rurki wewnątrz można myć zwykłymi środkami chemicznymi, a żeberka chłodnicy na zewnątrz można myć zwykłym roztworem (mydłem). Zaleca się czyszczenie palnika szydłem wykonanym z metalu.

System bezpieczeństwa gejzer

Każda kolumna produkowana przez Electrolux wyposażona jest w wielopoziomowy system zabezpieczeń. Został zaprojektowany, aby zapobiegać wyciekom gazu i wody. Podczas wzrostu ciśnienia system ochronny powinien działać i wyłączać kolumnę.

Spośród wszystkich usterek najbardziej niebezpieczne są awarie prowadzące do wycieku gazu, dlatego zaleca się preferowanie modeli z funkcją automatycznego wyłączania. Zalecamy również zapoznanie się z przyczynami wybuchu kolumny gazowej.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Co zrobić, jeśli kolumna marki Electrolux nie włącza się przy niskim ciśnieniu wody:

Zalecenia zrób to sam dotyczące naprawy kolumny marki Electrolux:

Typowe połączenie gazowych podgrzewaczy wody „Electrolux” w poniższym filmie:

I chociaż możesz samodzielnie naprawić dowolną kolumnę gazową Electrolux, nie powinieneś tego robić, jeśli okres gwarancji jeszcze nie wygasł.

Szczególną uwagę należy zwrócić na awarie, które prowadzą do wycieku gazu. Jest to niezwykle niebezpieczne – w takiej sytuacji dobrze byłoby poszukać wykwalifikowanej pomocy. W pozostałych przypadkach możesz samodzielnie przeprowadzić naprawy. .

Czy wiesz prawie wszystko o awariach, ich diagnostyce i rozwiązaniach oraz chcesz podzielić się przydatnymi informacjami z innymi użytkownikami? A może chciałbyś uzupełnić listę omówionych powyżej wad o inną, nie mniej popularną, o której nie wspomnieliśmy? Napisz swoje komentarze w bloku poniżej. W takim przypadku należy sprawdzić baterie i upewnić się, że są prawidłowo zainstalowane i nic się nie pomyliło lub w razie potrzeby wymienić zużyte baterie.

Wadliwa jednostka wodna

Kuchenka gazowa ciągle gaśnie

Kamień jest usuwany przez przepłukanie wymiennika ciepła specjalnym sprzętem, a pęknięcia (zwane również „przetokami”) na rurach miedzianych można spróbować przylutować za pomocą palnika gazowego.

Faq i rozwiązywanie problemów Electrolux Hoi630mx

Bezpośredni link do pobrania Faq i rozwiązywanie problemów Electrolux Hoi630mx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Faq i rozwiązywanie problemów Electrolux Hoi630mx