Konfiguracja Ge Dts18icrsrww And

The GE DTS18ICRSRWW is a top-rated 18 cubic foot top freezer refrigerator with a stainless steel finish. It offers efficient cooling performance, flexible storage options, and adjustable interior temperature settings for optimal food preservation. It also features adjustable door bins, a factory-installed ice maker, and a reversible door to fit any kitchen layout. The interior is illuminated with LED lighting and the unit is Energy Star certified, which means it uses less energy than other models while still providing superior cooling performance. With its sleek stainless steel finish and adjustable features, the GE DTS18ICRSRWW is an ideal refrigerator for any home.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja Ge Dts18icrsrww And

Poniższa ilustracja przesyła zasadę działania repeaterów - wzmacniaczy sygnału:

Uwaga:
Poniższy opis sporządzony został na przykładzie urządzenia TL-WA701ND V2, a poniższe informacje podane są w celach opisowych. Jeżeli informacje takie jak adresy IP czy nazwa sieci są inne - podczas konfiguracji należy wprowadzać rzeczywiste wartości, a nie wartości przykładowe.
Przed wprowadzeniem ustawień należy przywrócić domyślną konfigurację urządzenia.

Przykładowe dane głównego routera:
LAN IP: 192. 168. 0. 1
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): testABC
Typ zabezpieczeń: WPA2-PSK
Hasło sieci bezprzewodowej: 11667063

Konfiguracja urządzenia TL-WA701ND V2/TL-WA801ND V2
Krok 1
Podłącz komputer do urządzenia za pomocą kabla Ethernet. Otwórz przeglądarkę internetową i prowadź adres urządzenia - domyślnie jest to 192. 254 - w pasek adresu przeglądarki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Krok 2
Pojawi się okno logowania - wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednie pola i naciśnij klawisz Enter. Domyślna nazwa użytkownika oraz domyślne hasło to admin.

Krok 3
Po zalogowaniu wyswietlona zostanie strona szybkiej konfiguracji - Quick Setup. Aby rozpocząć procedurę konfiguracji naciśnij przycisk Next.

Krok 4:
Zaznacz opcję Repeater (Range Extender), a następnie nacisnij przycisk Next.

Krok 5
W wierszu Repeater Mode zaznacz opcję Universal Repeater. Następnie naciśnij przycisk Survey.

Krok 6
Znajdź nazwę sieci bezprzewodowej głownego routera, wybierz opcję Connect.

Krok 7
W menu Wireless Security Mode wybierz odpowiedni typ zabezpieczeń sieci bezprzewodowej - taki sam jaki ustawiony jest w routerze. Następnie w polu Wireless Password wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej głównego routera. Aby kontynuować naciśnij przycisk Next.

Krok 8
Uperwnij się, że w wierszu DHCP Server wybrane jest ustawienie Disabled, następnie nacisnij przycisk Next.

Upewnij się że adres IP urządzenia, wyświetlony w polu IP Address, jest adresem z tej samej podsieci co adres IP głównego routera - ale nie jest taki sam jak adres routera. Przykładowo, jeżeli adres IP routera to 192. 1 to adresem IP urządzenia może być 192. x - gdzie x może być liczbą z zakresu 2-254. Aby kontynuowac instalację naciśnij przycisk Next.

Krok 9
Naciśnij przycisk Reboot. Urządzenie zostanie zresetowane.

W chwilę po przeprowadzeniu powyższych kroków, punkt dostępowy powinien nawiązać połączenie z głównym routerem i pracować jako repeater/wzmacniacz sieci bezprzewodowej. Urządzenia bezprzewodowe umieszczone w pobliżu repeatera powinny widzieć sieć o tej samej nazwie co sieć głównego routera ale o zwiększonej sile sygnału, powinny też po połączeniu z tą siecią mieć dostęp do Internetu.

Jeżeli urządzenia mają trudności z połączeniem się do sieci lub dostępem do Internetu, skontaktuj się z ze Wsparciem Technicznym TP-Link.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Jakie są Twoje uwagi dotyczące tego artykułu?

 • Niezadowolenie z produktu
 • Zbyt skomplikowany
 • Mylący tytuł
 • Nie dotyczy mnie
 • Zbyt ogólnikowy
 • Inne

Interesuje nas Twoja opinia. Jak możemy poprawić tą zawartość?

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Kliknij tutaj, aby skontaktować się ze Wsparciem technicznym TP-Link.

Podczas pierwszego uruchomienia systemu monitoringu IP konieczna jest aktywacja wszystkich urządzeń oraz nadanie im prawidłowych adresów IP. Dopiero po wykonaniu tych czynności możemy przejść do konfiguracji rejestratora, następnie dodania do niego kamer IP. Pomocnym narzędziem jest program ConfigTool, który ułatwia wykonanie tych czynności. W tym artykule pokażę jak wykonać to krok po kroku.

Skąd pobrać aplikację CONFIGTOOL?

Aplikacja ConfigTool domyślnie wchodzi w skład programu ToolBox, który oferuje wiele innych aplikacji związanych z monitoringiem wizyjnym. Zestaw narzędzi ToolBox dedykowany jest dla urządzeń BCS Line oraz Dahua. Aby uzyskać dostęp do wszystkich modułów programu, należy założyć darmowe konto. Program można pobrać klikając w poniższy link:

ToolBox

Możliwe jest również pobranie samej aplikacji ConfigTool. Znajduje się ona na serwerze ftp marki BCS. Bezpośredni link do programu znajduje się poniżej:

ConfigTool

Dostęp do linków FTP za pośrednictwem obecnych przeglądarek Internetowych może być ograniczony.
W przypadku problemów należy użyć przeglądarki Internet Explorer.

Co potrafi aplikacja ConfigTool?

Głównym zadaniem aplikacji jest odnalezienie w sieci lokalnej urządzeń marki BCS Line oraz Dahua i wyświetlenie ich aktualnych adresów IP. Znając adresację urządzeń, możemy połączyć się z nimi za pomocą przeglądarki Internetowej i przeprowadzić pełną konfigurację. Oprócz tego aplikacja pozwala na wykonanie następujących czynności:

 • Inicjalizacja urządzeń
 • zmiana adresu IP
 • aktualizacja
 • podstawowa konfiguracja
 • reset hasła

Konfiguracja nowego systemu

Podczas konfiguracji nowego systemu wszystkie podłączone do sieci lokalnej urządzenia nie są zainicjalizowane. Oznacza to, że konieczna jest ich aktywacja, która polega na ustawieniu hasła logowania oraz ewentualnej metody jego odzyskania (podanie adresu e-mail do odzyskania hasła). Dodatkowo wszystkie nowe urządzenia pracują na domyślnym adresie IP 192. 168. 1. 108. Podłączenie do sieci lokalnej kilku urządzeń o tym samym adresie IP powoduje konflikt adresów, który uniemożliwia wykonanie konfiguracji za pomocą przeglądarki Internetowej.

Z pomocą przychodzi aplikacja ConfigTool, która umożliwia zbiorczą inicjalizację nowych urządzeń oraz ustawienie im docelowej adresacji IP. W dalszej części pokażę jak wykonać podstawową konfigurację nowych urządzeń BCS Line zgodnie z poniższymi założeniami:

Założenia

System składa się z następujących urządzeń:

 • Rejestrator BCS-NVR04015ME-II
 • 4 x kamera BCS-DMIP1501IR-E-V
 • Sieć docelowa, która umożliwia dostęp do Internetu to 192. 0. 0/24, a zarezerwowane adresy IP dla urządzeń CCTV są z zakresu 192. 200 – 192. 204

  Krok 1: WyszukIwanie urządzeń BCS Line w sieci lokalnej

  Niezależnie jaką posiadamy aktualnie adresację komputera, program ConfigTool odnajdzie urządzenia podłączone do tej samej sieci. Po uruchomieniu programu wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych urządzeń. W tym przypadku będzie to rejestrator oraz cztery kamery IP, czyli łącznie 5 urządzeń.

  Rys. 1 Lista dostępnych urządzeń BCS Line

  Odnalezione w sieci lokalnej urządzenia posiadają ten sam domyślny adres IP (192. 108), dlatego zostały podświetlone kolorem czerwonym. Symbolizuje on konflikt adresów IP. W kolumnie „status” wszystkie urządzenia są oznaczone „Uninitialized”, czyli „nie zainicjalizowane”. Kolejnym krokiem jest więc ich inicjalizacja, czyli aktywacja.

  Krok 2: Inicjalizacja urządzeń

  W tym kroku wszystkie urządzenia zostaną jednocześnie aktywowane. Niestety ta procedura wymaga pracy komputera oraz inicjalizowanych urządzeń w tym samym segmencie sieci lokalnej. W omawianym przypadku komputer pracuje w sieci 192. 0/24 (docelowa sieć z dostępem do Internetu). Kamery oraz rejestrator posiadają domyślny adres IP w sieci 192. 0/24. Konieczna jest więc tymczasowa zmiana adresu IP komputera na taki, który znajduje się w tym samym segmencie sieci, co domyślny adres IP nowych urządzeń (np. 192. 100).

  Po prawidłowym ustawieniu adresu IP komputera możemy rozpocząć inicjalizację. Zaznaczamy wszystkie dostępne urządzenia, następnie klikamy „Initialize”. Teraz podajemy nowe hasło oraz adres mailowy. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool2. jpg">

  Rys. 2 Utworzenie hasła administratora oraz podanie adresu email do resetu hasła

  W kolejnym oknie (Rys. 3) mamy możliwość włączenia połączenia zdalnego P2P (Easy4IP) oraz automatyczną aktualizację oprogramowania. Zaznaczamy interesujące nas opcje i przechodzimy do kolejnego okna. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/deviceinitialization3. jpg" alt="" width="432" height="309"/>

  Rys. 3 Włączenie połączenia zdalnego oraz automatyczną aktualizację urządzeń.

  Po kliknięciu przycisk OK procedura inicjalizacji zostanie rozpoczęta, a wszystkie wybrane urządzenia po kolei będą aktywowane. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, to w kolejnym oknie otrzymamy podsumowanie zawierające listę aktywowanych urządzeń (Rys. 4). pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/deviceinitialization4. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/deviceinitialization4-600x370. jpg" alt="" width="556" height="343" srcset="https://www. jpg 678w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px"/>

  Rys. 4 Podsumowanie procesu inicjalizacji

  KROK 3. adresacja urządzeń

  Prawidłowo zainicjalizowane urządzenia posiadają już ustawione hasło logowania. Konieczne jest więc wprowadzenie go w ConfigTool, aby program mógł zalogować się do urządzeń. W prawym górnym rogu programu klikamy „Search Setting”, następnie wprowadzamy hasło, które ustawiliśmy w poprzednim kroku. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-600x370. jpg" alt="" width="571" height="352" srcset="https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-1024x632. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-768x474. jpg 1098w, https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-760x469. jpg 760w" sizes="(max-width: 571px) 100vw, 571px"/>

  Rys. 5 Wprowadzenie aktualnego hasła do programu ConfigTool

  Od tej pory program posiada aktualne dane logowania i możliwa jest konfiguracja wszystkich aktywnych urządzeń. Zgodnie z założeniami chcemy, aby urządzenia pracowały w docelowej sieci 192. Przewidziany zakres adresów IP dla urządzeń CCTV to 192. 204. Zaznaczamy wszystkie urządzenia (Rys. 6), następnie klikamy „Batch Modify IP”. W kolejnym oknie podajemy adres IP dla pierwszego urządzenia. W naszym przypadku jest to 192. 200. Pozostałe urządzenia otrzymają kolejne adresy IP tj. 201, 192. 202, 192. 203, 192. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-600x371. jpg" alt="" width="600" height="371" srcset="https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-1024x633. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-768x475. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-760x470. jpg 1098w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"/>

  Rys. 6 Adresacja urządzeń w programie ConfigTool

  Adresacja urządzeń odbywa się w kolejności zgodnej z listą wyświetloną w programie ConfigTool. Jeśli chcemy, aby pierwszy adres został przypisany do rejestratora, to musi on znajdować się na początku listy. Pomocne jest sortowanie na podstawie typu urządzenia.

  Po zatwierdzeniu adresacji program nada im kolejno wybrane adresy IP. Prawidłowo zaadresowane urządzenia zostaną oznaczone na liście urządzeń (Rys. 7). pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-600x371. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-1024x633. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-768x474. jpg 1096w, https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-760x469. jpg 760w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"/>

  Rys. 7 Potwierdzenie wykonania procedury adresacji urządzeń

  Ostatnim krokiem jest odświeżenie listy urządzeń, aby zobaczyć ich aktualne adresy IP (Rys. 8). Mając już prawidłowo zainicjalizowane oraz zaadresowane urządzenia możemy przejść do docelowej konfiguracji rejestratora. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-600x370. jpg" alt="" width="600" height="370" srcset="https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-1024x632. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-768x474. jpg 1097w, https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-760x469. jpg 760w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"/>

  Zainstaluj kamery IP, które nie znajdują się na liście obsługiwanych kamer sieciowych Surveillance Station (Generic, ONVIF i User Defined). | Pierwsze kroki z pakietem Surveillance Station - Synology Centrum wiedzy

  Konfiguracja Ge Dts18icrsrww And

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja Ge Dts18icrsrww And

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja Ge Dts18icrsrww And