Podręcznik insrukcji Calix 724

Calix 724 to nowy podręcznik instrukcji, który został wprowadzony przez firmę Calix. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i opcji dostępnych w serwerach Calix 724. Podręcznik oferuje przejrzyste i łatwe do zrozumienia instrukcje, które są przydatne dla administratorów sieci, którzy chcą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez serwer Calix 724. Podręcznik zawiera również informacje na temat rozwiązywania problemów z serwerem, w tym również kroki naprawcze, które można wykonać, aby rozwiązać problemy z serwerem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik insrukcji Calix 724

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT PFK 724X. R. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT PFK 724X. R będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT PFK 724X. R

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HOTPOINT PFK 724X. R (5132 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT PFK 724X. R

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Nie stosować środków ściernych ani ostrych łopatek metalowych do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia. UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej części komory. [... ] Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, dopóki nie zaczną pulsować ikona oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU; 2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie. Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu włączy się sygnał dźwiękowy. Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru programu pieczenia. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, dopóki nie zaczną pulsować ikona oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU; 2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. 26• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut. Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu czasu trwania pieczenia. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu programowania czasu pieczenia; 2. Następnie naciskać przycisk dopóki nie zaczną pulsować ikona i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU; 3. Program ten jest zalecany do rozmrażania każdego rodzaju potraw, ale w szczególności potraw delikatnych, które nie lubią ciepła, jak, na przykład: torty lodowe, ciasta z kremem lub bitą śmietaną, ciasta z owocami. W przypadku ryb lub chleba można rozmrażanie przyspieszyć poprzez zastosowanie funkcji “multicottura” i ustawiając temperaturę od 80° do 100°C. Kiedy program jest uruchomiony, otwarcie drzwiczek powoduje zatrzymanie rożna. W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1 umieścić znajdującą się w wyposażeniu blachę uniwersalną, na której zbierać się będą pozostałości po pieczeniu (soki lub tłuszcze). GRILL • Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę na środku rusztu. Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego działanie kontroluje termostat. pIEKARNIK DO PIZZY • Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie znajdującym się w wyposażeniu piekarnika. Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie czasu pieczenia, przez co trudno jest przygotować chrupiącą pizzę. € W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia. 5 -2 2 2 2 2 2 1 lub 2 2 2 1i3 1i3 1i3 1i2i4 1i2i4 1i2i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i3 2 2 1i3 1i2 1i2 1i3 1i3 1i2 1i3 2 2 1 1 lub 2 3 3 3 3 1 lub 3 3 3 3 3 3 2i3 2i3 2200 200 200 180 180 180 180 180 160 200 190 210 180 180 90 250 200 220 200 200 180 220 200 200 180 210 230 180 180 200 180 170 190 180 170 170 200 220 220 180 Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks Maks 200 200 200 200 200 200BarbecueGratin29PLZalecenia i środki ostrożności! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. ] € Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo -, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji wstępnych na temat eksploatacji urządzenia. € Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu opakowania będzie można ponownie wykorzystać. € Dyrektywa wspólnotowa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT PFK 724X. R

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT PFK 724X.

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

FilmArkusz kalkulacyjny. Stosowanie instrukcji warunkowych

W filmie omówiono zastosowanie funkcji warunkowych: JEŻELI, SUMA. JEŻELI, LICZ. JEŻELI na przykładach ćwiczeń z podręcznika.

Karteczki ze znakami zapytania © StepanPopov/Shutterstock. com
Tabliczki prawda/fałsz © SilverCircle/Shutterstock. com

Ćwiczenie 1Badanie realizacji planu nauki

Ćwiczenie 2Planowanie powtórzenia

Ćwiczenie 3Odnotowywanie postępów w nauce

Ćwiczenie 4Zestawianie wyników egzaminu próbnego

Zadanie 1Funkcja WYSZUKAJ. PIONOWO

Pytania quizoweStosowanie instrukcji warunkowych

Twój wynik to: /3

Jakie wartości powinny być wpisane w komórki B2 i B3, aby wynikiem formuły był komunikat "bez zmian"?

=JEŻELI(B3>B2;"lepiej";JEŻELI(B3<B2;"gorzej";"bez zmian"))

Która z poniższych liczb stanowi wynik funkcji =MOD(99;2)?

Egzamin jest zaliczany, jeśli uczeń uzyska co najmniej 65%. Jaką formułę należy wpisać w arkuszu w komórkę B3, aby uzyskać poprawny wynik?

Podręcznik insrukcji Calix 724

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik insrukcji Calix 724

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik insrukcji Calix 724