Przeglądy i instrukcje instalacji Brother Dcp 593cw

Przeglądy i instrukcje instalacji Brother DCP 593cw są ważne, aby mieć pewność, że maszyna działa prawidłowo. Przed użyciem drukarki należy zapoznać się z instrukcją instalacji, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne kroki są wykonane poprawnie. Następnie należy przeprowadzić przegląd, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo, bez żadnych problemów. W ramach przeglądu należy sprawdzić poziomy tuszu, wyczyścić głowicę drukującą i zaktualizować oprogramowanie maszyny. Następnie należy sprawdzić, czy drukarka działa poprawnie, wydrukując kilka stron testowych. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności drukarka jest gotowa do pracy i może wyprodukować wysokiej jakości wydruki.

Ostatnia aktualizacja: Przeglądy i instrukcje instalacji Brother Dcp 593cw

Przed rozpoczęciem używania urządzenia Brother w otoczeniu sieciowym należy odpowiednio skonfigurować ustawienia TCP/IP.

W tym rozdziale przedstawiono konfigurację ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania znajdującego się w przedniej części urządzenia.

Opcje menu Sieć panelu sterowania umożliwiają konfigurację sieciową urządzenia Brother. Naciśnij przycisk Menu lub MENU, a następnie lub , aby wybrać opcję Sieć. Przejdź do pozycji menu, którą chcesz skonfigurować. (Patrz Tabela funkcji oraz fabryczne ustawienia domyślne).

TCP/IP

W przypadku podłączenia urządzenia do sieci za pomocą przewodu Ethernet należy użyć menu Sieć LAN. W przypadku podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci Ethernet należy użyć menu WLAN. (Dostępne w przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW, MFC-495CW oraz MFC-795CW)

To menu zawiera 9 punktów: Boot method lub BOOT Method, Adres IP, Subnet mask, Gateway, Nazwa węzła, Konfig. WINS, Wins server, DNS server i Apipa.

BOOT Method (Metoda startu)

Ta opcja służy do określenia sposobu uzyskiwania adresu IP przez urządzenie. Ustawieniem domyślnym jest Auto.

Informacja

Jeżeli serwer wydruku ma nie być konfigurowany przez DHCP, BOOTP lub RARP, dla opcji Boot method lub BOOT Method należy wybrać ustawienie Static, aby serwer wydruku posiadał statyczny adres IP. Dzięki temu serwer wydruku nie będzie podejmować prób uzyskania adresu IP od żadnego z tych systemów. Aby zmienić ustawienie Boot method lub BOOT Method, należy użyć panelu sterowania urządzenia, narzędzia BRAdmin Light lub aplikacji Zdalny rozruch.

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Sieć LAN.

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję WLAN.

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję TCP/IP.

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Boot method.

Naciśnij przycisk OK.

6

(W przypadku modeli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW oraz MFC-295CN)
Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Auto1, Static2, RARP3, BOOTP4 lub DHCP5.

Naciśnij przycisk OK.

(W przypadku modeli DCP-395CN, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW)
Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcję Auto1, Static2, RARP3, BOOTP4 lub DHCP5.

Naciśnij przycisk OK.

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Adres IP

W tym polu wyświetlany jest bieżący adres IP urządzenia. W przypadku wybrania ustawienia Boot method lub BOOT Method opcji Static należy wprowadzić adres IP, który ma zostać przypisany do urządzenia (adres IP należy uzyskać od administratora sieci). W przypadku wybrania metody innej niż statyczna urządzenie będzie próbowało ustalić swój adres IP z wykorzystaniem protokołów DHCP lub BOOTP. Domyślny adres IP urządzenia będzie najprawdopodobniej niezgodny z wzorcem adresowania sieci. Zalecamy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania adresu IP dla sieci, do której urządzenie zostanie podłączone.

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Adres IP.

Naciśnij przycisk OK.

6

Wprowadź adres IP.

Naciśnij przycisk OK. gif" height="18" width="19"/> Informacja

W przypadku modeli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW oraz DCP-377CW należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby wprowadzić pierwsze trzy cyfry adresu IP. Naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić drugą trzycyfrową część bramki. Powtarzaj ten krok, dopóki nie wprowadzisz czterech trzycyfrowych części adresu IP. Naciśnij przycisk OK.

W przypadku modeli DCP-395CN, DCP-593CW, DCP-595CW oraz DCP-597CW należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby wprowadzić trzy pierwsze cyfry adresu IP. Naciśnij przycisk , aby wprowadzić drugą trzycyfrową część bramki.

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Maska podsieci

W tym polu wyświetlana jest bieżąca maska podsieci używana przez urządzenie. Jeżeli do uzyskania maski podsieci nie jest używany serwer DHCP ani BOOTP, wprowadź żądaną maskę podsieci. Skonsultuj się z administratorem sieci przed użyciem danej maski podsieci.

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Subnet mask.

Naciśnij przycisk OK.

6

Wprowadź adres maski podsieci.

Naciśnij przycisk OK. gif" height="18" width="19"/> Informacja

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Brama

W tym polu wyświetlany jest bieżący adres bramy lub routera używany przez urządzenie. Jeżeli do uzyskania adresu bramy lub routera nie jest używany serwer DHCP ani BOOTP, wprowadź adres do przypisania. Jeżeli brama ani router nie są używane, pozostaw to pole puste. W razie wątpliwości skonsultuj się z administratorem sieci.

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Gateway.

Naciśnij przycisk OK.

6

Wprowadź adres bramki.

Naciśnij przycisk OK. gif" height="18" width="19"/> Informacja

W przypadku modeli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW oraz DCP-377CW należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby wprowadzić pierwsze trzy cyfry adresu bramy. Powtarzaj ten krok, dopóki nie wprowadzisz czterech trzycyfrowych części adresu bramki.

W przypadku modeli DCP-395CN, DCP-593CW, DCP-595CW oraz DCP-597CW należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby wprowadzić trzy pierwsze cyfry adresu bramy. rtri" id="IDAWOE0BIDAWOE0B" name="IDAWOE0BIDAWOE0B" src="https://support.

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Nazwa węzła

Istnieje możliwość zarejestrowania nazwy urządzenia w sieci. Jest ona często określana jako nazwa NetBIOS; będzie to nazwa zarejestrowana przez serwer WINS w sieci. Firma Brother zaleca użycie nazwy BRNxxxxxxxxxxxx w przypadku sieci przewodowej lub BRWxxxxxxxxxxxx w przypadku sieci bezprzewodowej (gdzie xxxxxxxxxxxx to adres Ethernet urządzenia) (maks. 15 znaków).

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Nazwa węzła.

Naciśnij przycisk OK.

6

Wprowadź nazwę węzła.

Naciśnij przycisk OK. gif" height="18" width="19"/> Informacja

W przypadku modeli DCP nie można zmienić nazwy węzła z poziomu panelu sterowania. Nazwę węzła można zmienić za pomocą narzędzia BRAdmin Light lub BRAdmin Professional 3.

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Konfig. WINS

Ta opcja służy do określenia sposobu uzyskiwania adresu IP serwera WINS przez urządzenie.

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Konfig. WINS.

Naciśnij przycisk OK.

6

(W przypadku modeli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW oraz MFC-295CN)
Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję auto lub static.

Naciśnij przycisk OK.

(W przypadku modeli DCP-395CN, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW)
Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Auto lub Static.

Naciśnij przycisk OK.

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

WINS Server (Serwer WINS)

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Wins server.

Naciśnij przycisk OK.

6

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Podstawowa lub Zapasowa.

Naciśnij przycisk OK.

7

Wprowadź adres serwera WINS.

Naciśnij przycisk OK. gif" height="18" width="19"/> Informacja

W przypadku modeli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW oraz DCP-377CW należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby wprowadzić pierwsze trzy cyfry adresu serwera WINS. Powtarzaj ten krok, dopóki nie wprowadzisz ostatniej trzycyfrowej części adresu serwera WINS.

W przypadku modeli DCP-395CN, DCP-593CW, DCP-595CW oraz DCP-597CW należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby wprowadzić trzy pierwsze cyfry adresu serwera WINS. rtri" id="IDAPHF0BIDAPHF0B" name="IDAPHF0BIDAPHF0B" src="https://support.

8

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Serwer DNS

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję DNS server.

Naciśnij przycisk OK.

6

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

7

Wprowadź adres serwera DNS.

Naciśnij przycisk OK. gif" height="18" width="19"/> Informacja

8

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

APIPA

Ustawienie Wł. spowoduje automatyczne przydzielenie do serwera wydruku lokalnego adresu IP z zakresu (169. 254. 1. 0 - 169. 255), jeżeli uzyskanie adresu IP z wykorzystaniem metody ustawionej w obszarze Boot method lub BOOT Method nie będzie możliwe (patrz część BOOT Method (Metoda startu)). Wybór ustawienia Wył. spowoduje, że adres IP nie zmieni się, gdy serwer wydruku nie będzie mógł uzyskać adresu z wykorzystaniem metody podanej w obszarze Boot method lub BOOT Method.

1

Naciśnij przycisk Menu.

2

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

3

W przypadku modeli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW

(Sieć przewodowa) Naciśnij przycisk

(Sieć bezprzewodowa) Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

4

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk OK.

5

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Apipa.

Naciśnij przycisk OK.

6

(W przypadku modeli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW oraz MFC-295CN)
Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję wł. lub wył.

Naciśnij przycisk OK.

(W przypadku modeli DCP-395CN, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW oraz MFC-495CW)
Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Wł. lub Wył.

Naciśnij przycisk OK.

7

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ)

Wyszukaj najczęściej zadawane pytanie dotyczące Twojego urządzenia Brother

Wyniki wyszukiwania dla:

Nie znaleziono! Brak wyników do wyświetlenia..

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

Przeglądy i instrukcje instalacji Brother Dcp 593cw

Bezpośredni link do pobrania Przeglądy i instrukcje instalacji Brother Dcp 593cw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przeglądy i instrukcje instalacji Brother Dcp 593cw